llei de protecció de dades

LOPD

L’informem que les dades obtingudes mitjançant la nostra pàgina web, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incorporades en un fitxer del qual és responsable Martí Puig Perdigó, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l’entitat que pogués ser del seu interès. Martí Puig Perdigó es compromet a utilitzar les dades recollides únicament per a la finalitat anteriorment esmentada. L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest correu electrònic implica l’acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció a l’atenció de Martí Puig Perdigó: C / dels Horts, local 13 – 17256 Pals.